Klubbsidan

2020-11-18 Lemmings IHC

Kallelse  till
Digitalt
Medlemsmöte den 3 december kl 19.00

Ämne :
Motion till Förbundet om Inlinhockey sportens förbundstillhörighet inom Riksidrottsförbundet.

Frågor & anmälan kan skickas till info@lemmings.se 
eller messas till 0739565330.
Du behöver föranmäla dig för att kunna delta och anmälan behöver komma in senast till den 1 december!
Du bör ha fått bekräftelse på anmälan senast inom 1 dygn från att du anmält dig!
Om det inte kommit bekräftelse inom ett dygn så hör av dig omgående så löser vi det! 

 

2020-05-14 Lemmings IHC

Extra
Årsmöte 28 maj kl 19.00

Anledningen till det extra årsmötet är att Svenska Ishockeyförbundet har tagit bort sporten Inlinehockey ur sin verksamhet.
Sporten och Lemmings behöver därför komma med i ett nytt förbund inom Riksidrottsförbundet  och det naturliga blir då Svenska skridskoförbundet. Lemmings har fört dialog med både RF och med skridskoförbundet för att få sporten införd i Skridskoförbundet och på så sätt kvar i Riksidrottsförbundet. För detta behöver stadgarna ändras och Lemmings kommer på ett tydligare sätt att öppna upp även för andra sporter i föreningens regi där naturlig samverkan inom skridskoförbundet kan ske som Inline och Roller Derby. 
Kompletterande beslut för inträdet i Skridskoförbundet kan utöver stadgeändringen behöva tas. Stadgeförslaget innebär att helt nya stadgar antas som helt motsvarar det som föreslås från RF genom skridskoförbundet.
Alla medlemmar hälsas välkomna till Lagermans väg 2 där årsmötet genomförs.
Ett litet tillägg är att vi är tacksamma om ni föranmäler att ni kommer senast den 26 maj så vi kan bereda plats och ordna fika efter antalet som är på plats.

Frågor & föranmälan kan skickas till info@lemmings.se

eller messas till 0739565330