Lemmings spelar i Stockholm i morgon

Lemmings deltar i morgon i det SM som SIHF arrangerar i morgon i Husbyhallen i Stockholm.

På SIHF:s FB-sida finns ovanstående schema för matcherna.

Vi har inte sett att det ska ske nån online rapportering men resultaten och bilder bör väl komma upp på SIHF:s  FB-sida.