Klubbsidan

 

Kallelse  till Klubbens
Årsmöte 2021!

Dag och Tid
Måndag 15 februari kl. 19.00

Årsmöte måste genomförs helt digitalt pga av den pågående Pandemin.
Vi vill ha föranmälan på de som kommer att delta så ingen som vill delta missas!
Vi skickar över information, handlingarna samt inloggning till den mailadress du som medlem anger i föranmälan.
Du måste skriva ut vem du är så vi kan se att du är medlem.
För att verifiera att bara medlemmar deltar på årsmötet behöver du både ha tillgång till mikrofon och kamera så vi både kan höra varann och se varann för du deltar med ljud och dig i bild.
Alla smartphones har ju det inbyggt men sitter du vid en pc när du deltar måste du ha mikrofon och webkamera inkopplad.
Föranmälan vill vi ha in senast till torsdag den 11 februari.
Kan du inte delta men ändå vill ha ut handlingar för påseende kan du som medlem begära ut dem på samma mailadress som anmälan sker.
Frågor & föranmälan kan skickas till info@lemmings.se

eller messas till 0739565330

Välkomna!

2020-11-18 Lemmings IHC

Kallelse  till
Digitalt
Medlemsmöte den 3 december kl 19.00

 

Ämne :
Motion till Förbundet om Inlinhockey sportens förbundstillhörighet inom Riksidrottsförbundet.

Frågor & anmälan kan skickas till info@lemmings.se 
eller messas till 0739565330.
Du behöver föranmäla dig för att kunna delta och anmälan behöver komma in senast till den 1 december!
Du bör ha fått bekräftelse på anmälan senast inom 1 dygn från att du anmält dig!
Om det inte kommit bekräftelse inom ett dygn så hör av dig omgående så löser vi det! 

 

2020-05-14 Lemmings IHC

Extra
Årsmöte 28 maj kl 19.00

Anledningen till det extra årsmötet är att Svenska Ishockeyförbundet har tagit bort sporten Inlinehockey ur sin verksamhet.
Sporten och Lemmings behöver därför komma med i ett nytt förbund inom Riksidrottsförbundet  och det naturliga blir då Svenska skridskoförbundet. Lemmings har fört dialog med både RF och med skridskoförbundet för att få sporten införd i Skridskoförbundet och på så sätt kvar i Riksidrottsförbundet. För detta behöver stadgarna ändras och Lemmings kommer på ett tydligare sätt att öppna upp även för andra sporter i föreningens regi där naturlig samverkan inom skridskoförbundet kan ske som Inline och Roller Derby. 
Kompletterande beslut för inträdet i Skridskoförbundet kan utöver stadgeändringen behöva tas. Stadgeförslaget innebär att helt nya stadgar antas som helt motsvarar det som föreslås från RF genom skridskoförbundet.
Alla medlemmar hälsas välkomna till Lagermans väg 2 där årsmötet genomförs.
Ett litet tillägg är att vi är tacksamma om ni föranmäler att ni kommer senast den 26 maj så vi kan bereda plats och ordna fika efter antalet som är på plats.

Frågor & föranmälan kan skickas till info@lemmings.se

eller messas till 0739565330

 

Inlinehockey med utgångspunkt från Lemmings IHC