Extra Årsmöte

Lemmings håller extra årsmöte den 28 maj med anledning av nödvändig stadgeuppdatering se klubbsidan