Förbundsårsmötet 2021 genomfört

Svenska Skridskoförbundet blev idag Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet och på engelska heter det numer Swedish Skating, Sliding and Roller Sports Federation.
Ett väldigt stort arbete har gjorts för att kunna få alla de sporter som nu kom under ett paraply har gjorts och nya moderna stadgar antogs.
Förbundets ger tydligt besked om sporter som finns och naturligt bör ligga inom förbundet inom Riksidrottsförbundet.
Lemmings IHC hade som medlemsförening en motion inlämnad om att inlinehockey som sport skulle tas upp av förbundet som sport inom sitt verksamhetsområde redan nu och förbundsstyrelsen såg inte negativt på att sporten kan bli en del av förbundets verksamhet men tyckte inte man kunde ta in en sport till redan nu men gav förbundsstyrelsen i uppdrag att till nästa förbundsårsmöte ha underlagen klara så kommande årsmötet kan ta ställning i frågan.
Normalt genomförs förbundsårsmöte vart annat år men då de nya stadgarna säger att förbundsårsmöte ska genomföras jämna år så kommer det att hållas förbundsårsmöte redan i april nästa år.
I april 2022 vet vi om inlinehockeysporten kan bli en del av förbundets officiella verksamhet med allt det medför!