Svenska Skridsko- Kälk- och Rullidrottsförbundet eller SWESPORTS?

Svenska Skridsko- Kälk- och Rullidrottsförbundet är det förbund som Lemmings IHC verkar inom men förbundet kallar sig för enkelhetens skull SWESPORT och har nu lanserat en ny hemsida under det namnet!

Kolla gärna:

https://www.swesports.org